Arrow
Arrow
Slider

De oorsprong van Bolsena ligt in de derde eeuw voor onze jaartelling. Bolsena was bewoont door inwoners die waren ontsnapt aan de verwoesting van Velzna, een belangrijke Etruskische stad die door de Romeinen in 264 voor Christus werd vernietigd.

De naam Bolsena is een erfenis van de naam Velzna die uit oudheidkundige bronnen bleek te komen van het Latijnse Volsinii.

In 1263 AD kenmerkte een gebeurtenis van grote importantie de geschiedenis van Bolsena. In de basiliek, die is toegewijd aan de heiligen Sint George en Cristina, vielen er tijdens een mis, die werd voorgegaan door de Boheemse priester Pietro da Praga, druppels bloed van de opgeheven hosti op het altaarlinnen en het marmeren altaar. Deze twee objecten worden nog steeds bewaard in de kapel van het Wonder van de kerk van Sint Cristina. Deze kerk werd geboud in de elfde eeuw.

Dit wonder van de eucharistieviering was beroemd tot buiten de grenzen van het schiereiland. Het gaf paus Urbano de vierde de aanleiding tot het in leven roepen van de viering van het Corpus Domini.  Nog steeds is deze viering te beleven op 18 juni wanneer een heilige processie door de straten slingert die in een artistieke stijl zijn opgesierd met een doorlopend tapijt van bloemen.

Op 23 juli ’s avonds en op 24 juli ’s ochtends vereerd Bolsena haar beschermheilige en martelaar Sint Cristina met de uitbeelding van de Misteries. Levende schilderijen beelden op houten podia op de pleinen van Bolsena het martelaarschap uit dat Sint Cristina heeft ondergaan.

Aan de voet van de heuvel naast het complex naast de Collegiate Kerk en de kapel van het Mirakel, liggen catacomben. Deze dateren van de tweede en derde eeuw voor Christus en duren tot de vijfde eeuw van onze jaartelling. De burcht: La Rocca, thans bekend als Kasteel Monaldeschi, is gebouwd van de twaalfde tot de veertiende eeuw. Deze herbergt het centrum van Bolsena. In de middeleeuwen was het de stedelijke voorpost van dat centrum en het achterland. Het is mogelijk de burcht te bezoeken. Zij herbergt een museum die het meer van Bolsena toont naast archeologische vondsten uit de regio. Op de weg naar Orvieto is een vier kilometer lange, Etruskische stadsmuur te zien. Daarin zijn overblijfselen van vele monumenten waar te nemen.